vyhledávač dílů

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo objednáno zboží jež není skladem, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin. Potvrzení objednávky obdržíte automaticky ihned po objednání, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Pokud byla objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno, lze objednávku zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě pozdějšího zrušení objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v prodejně prodávajícího nebo bezhotovostním převodem předem na základě e-mailového potvrzení, které zákazník obdrží po uskutečnění objednávky. Zálohové faktury, vystavuje prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. V případě zasílání zboží, je zboží zasíláno na dobírku a kupní cena je kupujícím placena přepravci nebo bezhotovostním převodem předem na základě e-mailového potvrzení, které zákazník obdrží po uskutečnění objednávky.
Objednávky nad 10 tisíc korun českých jsou pouze na platbu předem. Veškeré objednávky na Slovensko jsou pouze na platbu předem.

6) CENA ZA DOPRAVU

6a) CENA ZA DOPRAVU - Česká republika (pouze při nákupu na Benovo letadýlka.cz)

Cena za dopravu v ČR se skládá z částky za doručení a z částky dle způsobu platby viz. tabulka.

Druh dopravy
Balík na poštu, platba dobírkou165,- kč
Balík na poštu, platba převodem129,- kč
Balík do ruky, platba dobírkou185,- kč
Balík do ruky, platba převodem149,- kč
Balík GLS, platba převodem140,- kč

Vysvětlivky: Balík na poštu - balík bude uložen na Vámi vybrané poště. Balík do ruky - obchodní balík doručený na Vaši adresu.

Částky jsou uvedeny s DPH. Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

6b) CENA ZA DOPRAVU - Drobné zboží do 500,- kč - Česká republika (pouze při nákupu na Benovo letadýlka.cz)

Drobné zboží (např. vrtulkové listy, hřídele, ložiska, suché zipy atd.) v hodnotě do 500,- kč zasíláme za 65,- kč poštovného jako doporučený dopis. Podmínkou je platba předem na účet. Objemné a dlouhé zboží (například kanopy, rotorové listy, ocasní trubky, bundy, židle a další) takto zasílat nelze. V takovém případě, kdy by bylo zboží nadměrné vyhrazujeme si právo odstoupení od objednávky a budeme zákazníka kontaktovat.

6c) CENA ZA DOPRAVU - Slovenská republika (platí při nákupu na Benovo letadýlka.sk)

Cena za dopravu na Slovensko se skládá z částky za doručení a z částky dle způsobu platby viz. tabulka. Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

Druh dopravyCena za dopravu na Slovensko
Balík GLS, platba převodem10,- EUR dle kurzu

7) DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta je od 2-14 dnů, není-li uvedeno jinak. Zboží, které je skladem a je objednáno do 10:00 v pracovní den, odesíláme v den objednání, jinak následující den. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno v rozmezí 4-10 pracovních dnů. O případných delších dodacích lhůtách bude zákazník informován. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.
Zasílané zboží je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým tak, aby se předešlo poškození zboží. Použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis, nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.
Jestliže kupující odmítl převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která je tímto jednáním prodávajícímu způsobena.
Jestliže kupující nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího do 3 dnů, ode dne kdy je zboží připraveno, nedohodnou-li si kupující a prodávající jiný termín převzetí, může prodávající od smlouvy odstoupit.

8) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ (Odstoupení od kupní smlouvy)

Převzetím zboží se rozumí převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, nebo od přepravce . Kupující převzetím zboží stvrzuje svůj souhlas s reklamačními podmínkami prodávajícího.
Kupující je povinen provést kontrolu množství, neporušenosti a kompletnosti zboží v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, to znamená porovnat je s prodejním dokladem nebo dodacím listem.
Při doručování zboží přepravní společností je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, nebo o tom sepsat s přepravcem zápis při přebírání zásilky. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností ihned při dodání zásilky. V případě pochybnosti o kompletnosti zásilky a její neporušenosti kontaktuje kupující před převzetím prodávajícího, který je povinen pomoci tuto situaci řešit. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem korektní předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit na prodávajícím.

9) VRÁCENÍ ZBOŽÍ (Odstoupení od kupní smlouvy)

Kupující spotřebitel, který realizoval koupi na dálku, má právo v souladu § 53 odst. 7 Obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena a realizována pomocí prostředků komunikace na dálku. Toto právo nelze uplatnit v případě osobního odběru zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů.
V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Prodávající neprodleně vystaví kupujícímu dobropis. Potvrzený dobropis bude prodávajícím proplacen převodem do 30 dnů od odstoupení na účet uvedený kupujícím, nebo v hotovosti na prodejně prodávajícího. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil přepravci v souvislosti s dodáním zboží zpět. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, při koupi počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal a v ostatních případech, uvedených v zákoně.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců (§ 620 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na prodejním dokladu, dodacím listě, nebo v záručním listu výrobce.


Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé neodborným používáním
b) nedodržením instrukcí v návodu k obsluze
c) mechanickým poškozením nebo opotřebením
d) živelnými pohromami a jinými vnejšími vlivy


Spotřební materiál:

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.


Postup při reklamaci:

1) Nejprve nás o reklamaci informujte telefonicky, e-mailem, či písemně. Předejdete tak situaci, kdy by reklamace byla posouzena jako neoprávněná, protože v takovém případě by Vám byl účtován poplatek ve výši nákladů na poštovné. Vždy se snažíme najít řešení pro Vaší plnou spokojenost.
2) Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu: Benovo letadýlka Za Vodárnou 9, 326 00 Plzeň. Pokud možno doporučeně s dodejkou a pojištěné nejméně v hodnotě posílaného zboží, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
3) Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu.
4) Dále přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

11) OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornení. Provozovatel tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Provozovatel obchodu nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, pokud nebyly tyto informace na základě přání zákazníka písemně potvrzeny ze strany dodavatele.

Registrací v internetovém obchodě kupující (registrovaný) souhlasí se zasíláním informačních sdělení o změnách obchodních a reklamačních podmínek, o novinkách a dalších informacích.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Leona Hornová
Na Jarově 497
330 03 Chrást
info@benovoletadylka.cz
Tel.: 420 603 118 788

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zpět